Актуална информация свързана с наркотици

 
Актуална информация свързана с наркотици

Покана за проучване
Информация относно
Новини
Форум
За контактиИнформация относно / Проблемна употреба

Проблемна употреба
26.01.12 11:48
Оценка на разпространението на проблемна употреба на наркотици
 
В края на 2009 г. под ръководството на Националния фокусен център за наркотици и наркомании приключи събирането на първичните данни по проучване-оценка на проблемната употреба на наркотици в България по метода “Проследяване на маркираното” (“Capture-recapture”). Целта на изследването беше формиране на оценка за броя и профила на проблемно употребяващите наркотични вещества в страната.
 
Според възприетата методика първичната информация се събираше в три институционални сфери, в които “се появяват” лица с наркоманен проблем - полиция, спешна медицинска помощ и специализирани заведения за лечение на наркомании. Това означава, че се работеше с три извадки. Дефинициите за случаи в трите извадки (критериите за включване) бяха следните:
- В полицията - всеки задържан за кражба, грабеж, убийство, проституция, наркопрестъпления, пътно-транспортни нарушения, битови престъпления и др., който употребява инжекционно или от дълго време опиати и/или стимуланти;
- В спешна помощ - всеки пациент, потърсил помощ във връзка със свръхдоза, опит за самоубийство, опит за купиране на абстиненция и др., който употребява инжекционно или от дълго време опиати и/или стимуланти;
- В лечебните центрове - всеки пациент търсещ лечение за употреба на хероин, други опиати, кокаин или други стимуланти.
 
Събирането на първичната информация продължи девет месеца. Данните показват, че през периода на събиране на информацията общо 1393 лица, отговарящи на критерия за включване са били регистрирани в полицията, 946 – в звената за спешна медицинска помощ и 1707 – в специализираните центрове и звена за лечение.
 
След използване на специфични статистически методи и инструменти беше формирана централна оценка за 31 316 лица, проблемно употребяващи наркотични вещества в България. Прилагайки интервал на доверителност 95 % можем да очертаем по-широк диапазон на оценката – между 23 050 и 42 920 лица. Като се има предвид, че към 31 декември 2009 г. общото население на България е било 7 563 710 лица (Национален статистически институт 2010) оценката за относителния дял на проблемно употребяващите в страната е 4 / 1000 лица от населението. Широкият диапазон на тази оценка (при интервал на доверителност 95 %) е между 3 и 6 на 1000 лица. Отнесена към населението на възраст 15-64 г., което към 31 декември 2009 г. е било 5 211 619 лица, тази оценка би била 6 / 1000 лица от населението, при широк диапазон между 4 и 8 на 1000 лица.
 
Данни за проблемно употребяващи наркотици от не-лечебни източници
 
Данни от полицията
 
По данни на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи (МВР) общият брой регистрирани лица (употребяващи и разпространяващи) по линия Наркотици през 2010 г. е 4911, което запазва тенденцията от последните години на увеличение на техния брой. От тях 375 (или 7.6 %) са малолетни и непълнолетни.
 
Според данните на МВР употребяващите наркотици са 3519, като 495 (или 14.1 %) от тях са малолетни и непълнолетни. Канабис употребяват 2266 (64.4%), хероин – 769 (21.9 %), кокаин – 61 (1.7 %), синтетични наркотици (екстази, амфетамини, барбитурати) – 981 (27.9 %).
 
Броят на лицата, едновременно употребяващи и разпространяващи наркотици, през 2010 г. е 1309 (спрямо 1015 през 2009 г.). От тях малолетните и непълнолетните са 181 или 13.8 %. Регистрираните лица едновременно употребяващи и разпространяващи във връзка с канабис са 589 (45.0%); във връзка с хероин – 285 (21.8 %), кокаин – 40 (3.0 %), синтетични наркотици – 261 (19.9 %).
 
Данни от местата за лишаване от свобода
 
През 2010 г. в затворите са регистрирани около 1 200 новопостъпили лица с наркотична зависимост. Броят на лишените от свобода, които са преминали през процес на детоксикация е 125, или средно за месец около 10 лица. По преценка на медицинските центрове, изградени в местата за лишаване от свобода, лица с наркотична зависимост се изпращат и за лечение в специализираното психиатрично отделение при затвора в Ловеч, като за 2010 г. там са лекувани 31 осъдени. Във всички затвори и по-големи арести в София, Пловдив и Варна са внедрени програми за работа с наркотично зависими правонарушители.
В следствените арести в София, Варна и Пловдив за 2010 г. е реализирана и краткосрочна програма за лица с наркотична зависимост, като общият брой на задържаните лица, включени в тях, е 16. В петте най-големи следствени арести за 2010 г. не са констатирани случаи на залавяне на наркотични вещества.
През 2010 г. от около 1 200 лишени от свобода с наркотична зависимост през специализираните програми са преминали 234, или 20% от общата им бройка. Налице е леко снижаване при реализирането на програмите в сравнение с 2009 г., когато през специализираните програми са преминали 30%.
Статистическите данни показват увеличаване на броя на постъпващи лишени от свобода с наркотична зависимост в пенитенциарните заведения.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1006