Актуална информация свързана с наркотици

 
Актуална информация свързана с наркотици

Покана за проучване
Информация относно
Новини
Форум
За контактиИнформация относно / Здравни взаимовръзки и последици

Здравни взаимовръзки и последици
27.01.12 20:59

Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици

 

Нивото на HIV инфекцията все още е ниско, но бележи в последните  четири години трайна тенденция на повишаване при употребяващи инжекционно наркотици. През 2010 година се наблюдава лек спад на броя на  случаите на ХИВ в обща популация и в групата на УИН от 43% на 32%, но още е рано да се отбележи тенденция  на намаляване на новите случаи. Oбщия брой на регистрираните с НІV лица от началото на изследването на НІV статуса на българина от 1986 година е представен на Фигура 6-1.

Нивото на Хепатит В инфекция се понижава до 3.27%, което е  сравнима с общата заболеваемост за Хепатит В в страната.

Нивото на инфектирани с вируса на Хепатит С за всички интравенозни изследвани в София е 62.29%. Може да се отбележи, че продължава тенденция  на  леко повишаване на нивото на инфектираност .

Броят на нови случаи на заразяване със сифилис траино намаляват, достигайки през 2010 г. 3.04%

От данните за 2008, 2009 и 2010 година се констатира, че броят на коинфектираните с две и повече инфекции сред инжектиращите продължава да нараства.

 

Не-фатални спешни случаи и свръхдози

 

По данни на Министерство на здравеопазването общият брой на не-фаталните спешни случаи, свързани с употребата на наркотични вещества през 2010 г. е 3127[1]. От тях 1116 са били от свръхдоза (виж Таблица 6-5). През 2009 г. спешните случаи от употреба на наркотици са били 1583[2].

 

Соматична и психиатрична  коморбидност

 

През 2010 г. в страната функционират 30 субституиращи и поддържащи програми с общ капацитет 5 210 лечебни места (от тях са заети общо 3118 места[3]), от които 4425 за лечение с Метадон и 785 за лечение със Субститол. Броя на пациентите с двойна диагноза в тях е 391 души[4] (12.54% от всички пациенти в програмите), като най-честите съпътстващи разстройства са личностови  и тревожни и шизофрения.

С двама повече са пациентите с двоийна диагноза, участващи в рехабилитационни програми през 2010 г. (35 човека[5]) в сравнение с 2009 г. (33[6]). Общият брой на всички зависими, преминали през програмите и през двете години е 486[7] (6.79% от общата популация на участвалите в рехабилитационни програми лица за 2009 и 7.20% за 2010 г.)

 

Смъртни случаи свързани с употребата на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици

 

Общия брой на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотични вещества през 2010 г. е 41 или 0,54 на 100 000 от населението. В сравнение с предходната година коефициентът на смъртност остава почти без изменение (виж Фигура 6-11).

Съотношението умрели мъже/ жени през целия период от 1999 до 2010 г. е в полза на мъжете. През 2010 г. починалите мъже вследствие на употреба на наркотици са 34 или 82,9 %. Умрелите жени от тези причини са 7 или 17,1%. Коефициентите на смъртност са съответно 0,93 на 100 000 мъже и 0,18 на 100 000 жени. През 2010 година се запазва очерталата се в последните години тенденция най-много случаи на умрели вследствие на употребата на наркотици да има във възрастовата група 25–29 години. Броят на починалите от тази възрастова група, в съответствие с прилаганата дефиниция, през наблюдаваната година е 17 души. От всички починали вследствие на употреба на наркотици 80.5% са на възраст от 20 до 39 годишна възраст.

От установените смъртни случаи свързани с употреба на наркотици на територията на София-град и София-област за 2010 год. 16[8] са тези, които са настъпили вследствие на специфични причини, а не на пряко отравяне с наркотични вещества. Те представляват 30% от всички смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици.[1] Данните са от 28 Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП)  в цялата страна.

[2] Данните са предоставени от 11 Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП)  от общо 28

[3] По данни от Годишните отчети на 30 програми

[4] По данни от отчетите на 15 програми

[5] По данни от 9 рехабилитационни програми

[6] По данни от годишните отчети на седем рехабилитацинни програми

[7] Данните са от 9 програми и за двете години.

[8] Данните са предоставени от МБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.3045