Актуална информация свързана с наркотици http://drugs-news.dir.bg Състоянието на проблема с ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици в ЕС http://drugs-news.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=338435&df=45&dflid=3 След отчетеното нарастване на случаите в Гърция и Румъния Текущи 338435 Fri, 24 Feb 2012 14:32:00 +0300 Ответни действия по отношение на новите психоактивни вещества в Европа http://drugs-news.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=338432&df=45&dflid=3 Поради изискването в наказателното законодателство контролираните вещества да са индивидуално определени, всяко откритие на психоактивно вещество, което не е контролирано дава възможност на доставчиците да реализират печалби с цената на неизвестни рискове за здравето на употребяващите го. Текущи 338432 Fri, 24 Feb 2012 14:28:00 +0300 Според ЕЦМНН и Европол Европа е на едно от водещите места по производство и употреба на амфетанин http://drugs-news.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=338428&df=45&dflid=3 В доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и Европол се описва как се променят моделите и тенденциите в производството и трафика на този широко използван синтетичен стимулант и химикалите, използвани за неговото производство. Текущи 338428 Fri, 24 Feb 2012 14:13:00 +0300